Become a fan on Facebook!

miercuri, 15 decembrie 2010

Icarynth costumes

Spectacol realizat de grupul SeduCantSpectacolul suprapune două idei, cea a Căutarii şi cea a Evadării. Demersul primar constă în căutarea unui spectacol, analizând traseele labirintice pe care le presupune procesul creator, trasee în care participanţii sunt aruncaţi, pierzându-se şi regăsindu-se succesiv. ICARYNTH devine creatorul devorat de propria-i creaţie, de propriul labirint generat de multitudinea posibilitatilor şi, implicit, de cel al alegerilor. ICARYNTH este închis în acest ansamblu organic, abstractizat şi mereu în schimbare, un labirint creat de potenţialitate şi contingenţă, printr-un proces de continuă alterare şi multiplicare.

În încercarea sa de evadare, este aruncat dintr-un labirint într-altul, ca într-o structură fractală abisală, un univers-oglindă unde spaţiul astfel creat se detaşează de orice raport concret, un spaţiu în care zborul şi căderea se confundă. Astfel, Icarynth suferă un proces de dezintegrare-reconstituire simultan: Creator-Creaţie-Spectator.
A performance by SeduCant


The performance overlaps two ideas – the Search and the Escape. The initial step is the search of a spectacle, by analysing the labyrinthine paths that the creative act demands, paths on which the participants are thrown, get lost and find themselves again alternately. ICARYNTH becomes the creator devoured by his own creation, by his own labyrinth generated by the multitude of possibilities and, thus, implicitly, of choices.

ICARYNTH is a prisoner in this organic ensemble, abstract and perpetually changing, a labyrinth created by potentiality and contingence, by a continuous process of alteration and multiplication.

While trying to escape, ICARYNTH gets thrown from one labyrinth to another, like in an abyssal fractal structure, a mirror-universe where created space detaches itself of any objective rapport; a space in which flying and falling is the same thing. Thus, ICARYNTH goes under a process of simultaneous decomposition and recomposition: Creator – Creation - Spectator.

Niciun comentariu: